Eldiman Property Management

Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων στην Κύπρο

Η εταιρεία παρέχει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, για να βοηθήσει τους πελάτες της σε κάθε πτυχή της επένδυσής τους σε ακίνητα. Οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων παρέχουν διάφορα οφέλη τόσο στους μισθωτές, όσο και στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η εταιρεία είναι εκεί για να διασφαλίσει ότι το ακίνητο παραμένει σε καλή κατάσταση και επιπλέον, ότι η σχέση μεταξύ των μισθωτών και των ιδιοκτητών ακινήτων είναι ήρεμη και χωρίς προβλήματα

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία στους ιδιοκτήτες ακινήτων, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

 • Τακτικός έλεγχος ακινήτων.
 • Εμπορία/διαφήμιση ακινήτων σε συνεργασία με κτηματομεσίτες.
 • Παροχή μακροχρόνιων μισθώσεων.
 • Προετοιμασία νομικών εγγράφων, καταστάσεων απογραφής.
 • Πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας.
 • Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων.
 • Ταχεία συλλογή/διανομή μισθώματος.
 • Τακτική επικοινωνία με τους μισθωτές και δράση σαν σύνδεσμος, μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων και μισθωτών.
 • Σύνταξη τριμηνιαίων καταστάσεων.
 • Προγραμματισμός τακτικών και έκτακτων επισκευών ή ανακαινίσεων και ανάθεση σε εγκεκριμένους εργολάβους.
 • Στενή συνεργασία με εξωτερικές νομικές ομάδες, εάν απαιτείται.

Υπηρεσίες θυρωρείου

Εκτός από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, η εταιρεία παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών θυρωρείου, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών. Οι υπηρεσίες αυτές, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

 • Οικιακές εργασίες.
 • Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων, πετσετών, χαλιών και πλυντηρίων.
 • Υπηρεσίες εξωτερικού χώρου, όπως διαμόρφωση τοπίου, κηπουρική, πισίνα κ.λπ.
 • Τακτικό σέρβις αυτοκινήτου, πλύσιμο και επισκευή.
 • Υπηρεσίες μεταφοράς για ιατρικά ραντεβού, κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ.
 • Κράτηση για δείπνα, εισιτήρια, μίσθωση αυτοκινήτου, ξενοδοχείο, αεροπορική εταιρεία, υπηρεσία ταξί κ.λπ.
 • Παραλαβές ταχυδρομείου.
 • Καθαρισμός πριν από την άφιξη των μισθωτών, των ιδιοκτητών, των μελών της οικογένειας ή των φίλων.
 • Προμήθειες για την πρώτη ημέρα.

Υπηρεσίες Συντήρησης

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να είναι σε θέση να επωφεληθεί από  ένα υψηλότερο εισόδημα από μισθώματα και ταυτόχρονα να επωφεληθεί από μια αύξηση της αξίας του ακινήτου, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της μίσθωσης.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να εκμεταλλευτούν τις υπηρεσίες συντήρησης  που η εταιρεία προσφέρει, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες προληπτικής και τακτικής συντήρησης, που γίνονται σε συντονισμό με ανεξάρτητους εργολάβους, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών.

Σχεδιασμός & Ανακαίνιση

Στόχος κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου είναι να διατηρεί ένα ακίνητο σε άριστη κατάσταση, ώστε να προσελκύσει έναν «ανώτερο» μισθωτή και να εξασφαλίσει υψηλότερη απόδοση μισθώματος.

Για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να το επιτύχουν αυτό, η εταιρεία σε συντονισμό με ανεξάρτητους εργολάβους, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, μπορεί να επιβλέπει διάφορα έργα, από την αντικατάσταση κουζινών, μπάνιων, υπνοδωματίων ή σαλονιών, έως έργα πλήρους ανακαίνισης.

Διαχείριση Πολυκατοικιών / Κτιρίων και Κοινοχρήστων

Στην Eldiman, είμαστε αφοσιωμένοι στην αποτελεσματική διαχείριση του κτιρίου σας, δίνοντας προτεραιότητα στην υπευθυνότητα και τη δέσμευση, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία.

Οι υπηρεσίες μας για τη διαχείριση πολυκατοικιών/κτιρίων και κοινοχρήστων περιλαμβάνουν:

 1. Καθοδήγηση στην επιλογή και την αποτελεσματική λειτουργία της διαχειριστικής επιτροπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Οργάνωση ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων, τεκμηρίωση των πρακτικών των συνεδριάσεων, εφαρμογή των συμφωνημένων αποφάσεων και ενημέρωση των ιδιοκτητών για τις ενέργειες αυτές.
 3. Δημιουργία λεπτομερούς κατάστασης στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου, στην οποία περιγράφονται τα κοινόχρηστα έξοδα και οι εκκρεμείς χρεώσεις για τις επιμέρους μονάδες. Επιπλέον, αποστολή εξατομικευμένων καταστάσεων σε κάθε ιδιοκτήτη μονάδας ξεχωριστά, ενημερώνοντας κάθε μονάδα για τα πληρωτέα τέλη, βάσει μεγέθους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 4. Είσπραξη και διαχείριση των κοινόχρηστων εξόδων.
 5. Διαχείριση λογιστικών βιβλίων και λογιστικών εργασιών, που σχετίζονται με τα κοινόχρηστα έξοδα.
 6. Διατήρηση οικονομικών αρχείων, διαθέσιμα για εξέταση από όλους τους ιδιοκτήτες μονάδων.
 7. Δημιουργία αποθεματικού ταμείου για μελλοντική συντήρηση του κτιρίου ή απρόβλεπτες δαπάνες.
 8. Διαχείριση πληρωμών για λογαριασμούς κοινόχρηστων υπηρεσιών όπως ΑΗΚ,  Τηλεπικοινωνιών (CYTA), Υδατοπρομήθεια και συντήρηση ανελκυστήρων.
 9. Απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα.
 10. Διεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας και την εύρεση πιθανών λύσεων σε τυχόν προβλήματα.
 11. Παροχή συμβουλών για την ανάκτηση παρελθόντων ή εκκρεμών οφειλών από τους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 12. Σε περίπτωση σημαντικών ή απρόβλεπτων εξόδων, η Εταιρεία θα επιβάλλει χρεώσεις ή θα λαμβάνει μέτρα, μόνο με την έγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής.

Αφήστε τα όλα σε εμάς...